Mobilne fiskalne blagajne var ava

Do¹li su trenutci u kojima je fiskalni ureðaj oznaèen zakonom. Postoje posljednja elektronska jela koja se koriste za bilje¾enje prodaje i iznos poreza koji se plaæa od prodaje na veliko. Za

Proizvodae odjeaee od flisa

U subotu je napravljena izlo¾ba najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su ¾eljeli vidjeti ¹to su dizajneri pripremili za vegetacijsku sezonu. Meðu publikom mogli smo

Internetska platforma odr

Gotovo svi mi koristimo mre¾u i raèunala. Provodimo ga i na postrojenju i na poslu. Zapravo, internet nam nudi mnogo sjajnih moguænosti. Èesto posjeæujemo toliko web-lokacija. O njima mo¾emo èitati o

Kosa za plava ramena

Moja neæakinja neizmjerno voli igrati se s njezinom kosom, mo¾ete je milovati danima i èe¹ljati i pisati. Ona je oèito umije¹ana u to, da ¾eli napraviti cijeli izgled lijepo, ona mo¾e