Obuku rezervista

Kontinuirani pritisak tehnologije unaprijed daje puno drugih radnih mjesta. Oni èine veliku tvornicu. Na¾alost, to jo¹ uvijek pokazuje nove prijetnje u umjetnosti. Trenutno, prvi "Nowak" s ulice neæe biti prepoznat u

Ostale pojedinaene uslu ne djelatnosti

Kontaminacija pra¹inom svakodnevna je stvarnost u svakoj, èak i najmanjoj tvornici. Naravno, gdje god se rad mije¹a s velikom kolièinom ni¾e i te¾e pra¹ine, postavljaju se ventilatori i stilovi koji ispu¹taju